Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.871148   ; Fax: 02293.871148 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c: Tô Văn Từ, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

        2. Đ/c: Vũ Gia Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy;

        3. Đ/c: Nguyễn Ngọc Lời, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

        4. Đ/c: Phạm Văn Lương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Nghiệp vụ I: Đ/c Trần Văn Kiên, Ủy viên UBKTTU, phụ trách phòng.

        2. Phòng Nghiệp vụ II: Đ/c Hoàng Văn Sơn, Ủy viên UBKT, phụ trách phòng.

        3. Phòng Nghiệp vụ III: Đ/c  Hoàng Văn Sô, Ủy viên UBKTTU, phụ trách phòng.

        4. Phòng Nghiệp vụ tổng hợp: Đ/c Ngô Xuân Lam, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng.