Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

    3/11/2017 10:23

    Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.