Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.874654   ; Fax: 02293.874654 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

       1. Đ/c Đỗ Việt Anh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh;

       2. Đ/c Lê Văn Kiên, Phó trưởng Ban Thường trực;

       3. Đ/c Vũ Xuân Đang, Phó trưởng Ban;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

       1. Phòng Đoàn thể, các hội và tổng hợp: Đ/c Phạm Thị Bích Thảo, Trưởng phòng.

       2. Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước: Đ/c Vũ Văn Huy, Trưởng phòng.

       3. Phòng Tôn giáo và dân tộc: Đ/c Dương Thị Hà, Trưởng phòng.