Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Dân vận Tỉnh ủy sơ kết công tác dân vận quý III năm 2019

Chiều 04/10/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thành ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất đánh giá: Trong quý III/2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả khá toàn diện. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; quan tâm triển khai thực hiện chủ đề công tác “Năm dân vận chính quyền” 2019 với nhiều cách làm cụ thể thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng cấp tỉnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình chỉ đạo sản xuất được đẩy mạnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Việt Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN  tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Ban Dân vận các cấp, khối Dân vận cơ sở cần tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đã được thống nhất tại hội nghị. Trong đó cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: rà soát lại các chỉ tiêu công tác dân vận đã đề ra từ đầu năm 2019 để tập trung chỉ đạo hoàn thành; tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền” 2019; phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc giám sát, phản biện và đối thoại theo kế hoạch; tập trung làm tốt công tác chính trị - tư tưởng; tăng cường nắm và phản ánh tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, nhất là tình hình liên quan đến đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng; chuẩn bị tổng kết công tác dân vận năm 2019, xây dựng, triển khai chương trình công tác dân vận và tổ chức phát động thi đua năm 2020./.

                                                          Kim Cúc, Ban Dân vận Tỉnh ủy