Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận các cơ quan nhà nước năm 2019

Ngày 09/5/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ phụ trách công tác dân vận các cơ quan Nhà nước năm 2019. Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo, cán bộ UBND các huyện, thành phố phụ trách công tác dân vận; Trưởng Ban Dân vận các huyện, thành ủy.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Chính quyền phòng ngừa, giải quyết, xử lý “điểm nóng”; nhiệm vụ của các cấp chính quyền trong giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp trong giai đoạn hiện nay”. Các đồng chí học viên được thông tin về một số “Điểm nóng” trên thế giới và trong nước; một số kinh nghiệm và giải pháp giải quyết các “Điểm nóng”; kỹ năng, phương pháp tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp của công dân nhằm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, từng bước giải quyết tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, động viên được các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 
Quang cảnh lớp bồi dưỡng (Ảnh Đức Lam)

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông tri số 15-TT/TU, ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc lãnh đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; Kế hoạch số 19-KH/ BDVTU-BCSĐUBND ngày 08/3/2019 của  Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình về phối hợp thực hiện năm “Dân vận chính quyền” 2019. Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan; tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nâng cao chất lượng xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; quan tâm chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân; tăng cường công tác hòa giải, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh nhằm hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài. Các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, nhất là trong thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, của tỉnh; phối hợp tham gia giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở./.

Vũ Huy - Ban Dân vận Tỉnh ủy