Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sơ kết công tác phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh và 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chiều 14/6/2019, Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2019; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021.

Dự hội nghị có đại biểu Phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 3; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; Trưởng Ban và Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị
 

Theo báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh: 6 tháng đầu năm 2019, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước. Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo thực hiện và hoàn thành 6/9 nhiệm vụ chung, 24/37 nhiệm vụ do các cơ quan thành viên đăng ký chủ trì trong năm 2019, nổi bật là: tổ chức 163 hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho gần 45.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên, chiến sỹ LLVT và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, vận động 1.600 thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng; phối hợp giúp đỡ huyện Gia viễn và 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019; vận động quyên góp kinh phí sửa chữa và xây mới 210 ngôi nhà, trị giá trên 7 tỷ đồng; tổ chức 795 buổi chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho 62.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức thăm hỏi, tặng 20.115 suất quà cho người có công, các gia đình chính sách, hộ nghèo, CNVCLĐ,…trị giá tiền trên 5.100 triệu đồng; chủ động tham mưu phương án phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho thấy hai bên đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phối hợp tham mưu, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hệ thống chính trị và trong lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tệ nạn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội,… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả trong công tác phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp và Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp; đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác phối hợp trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Xuân Đang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Đang, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao những kết quả trong công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và kết quả 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm.

Về nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tỉnh

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác dân vận: Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2019; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2019; Nghị quyết số 09/TU, ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; Thông tri số 28-TT/TU, ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức ngày hội quốc phòng toàn dân.

Phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân trên Internet và mạng xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Vận động đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ LLVT và nhân dân thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; xây nhà tình nghĩa và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, ngày truyền thống các  ban, ngành, đoàn thể.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020". Phối hợp chỉ đạo huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện; diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Huyện Gia Viễn.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp đối với các Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động vận động quần chúng XD&BV Tổ quốc huyện Yên Khánh và huyện Gia Viễn; tổ chức khánh thành nhà do Ban Chỉ đạo tỉnh hỗ trợ xây dựng cho gia đình hộ cận nghèo tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô;

Về thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vậnTỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh giai đoạn 2019 - 2021

Tập trung thực hiện tốt 7 nội dung nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp công tác dân vận số 06-CTr/BDVTU-BCHQS, ngày 05/12/2016 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giai đoạn 2016-2021; tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác vận động quần chúng, công tác dân vận.

Tiếp tục phối hợp thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến; Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2019; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 16/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc... Tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, LLVT, cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với xã đặc thù; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo; tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, quân nhân phục viên xuất ngũ, con em các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc thù đến tuổi lao động được học nghề, có việc làm.

                                                                     Châu Yên- Ban Dân vận Tỉnh ủy