Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.897938   ; Fax: 02293.897938 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c Lưu Danh Tuyên, TVTU,  Trưởng ban;

        2. Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Phó trưởng Ban;

        3. Đ/c Bùi Minh Tuấn, Phó trưởng Ban

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Tổng hợp tiếp nhận và xử lý đơn thư: Đ/c Mai Quốc Trị, Trưởng phòng. 

        2. Phòng Theo dõi công tác các cơ quan Nội chính và cải cách tư pháp: Đ/c Phạm Thị Mỹ Tho, Trưởng phòng.

        3. Phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng: Đ/c Nguyễn Phúc Luận, Trưởng phòng.