Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.871350; Fax: 02293.871350;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c: Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban;

        2. Đ/c: Vũ Thị Thúy Lâm, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực;

        3. Đ/c: Phạm Ngọc Hưng, Phó trưởng Ban;

           CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Tổ chức cán bộ: Vương Thị Phương Thảo, Trưởng phòng.

        2. Phòng Đào tạo và chính sách cán bộ: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng.

        3. Phòng Tổ chức - Đảng viên: Đ/c Nguyễn Quốc Toản, Trưởng phòng.

        4. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Tổng hợp: Đ/c Phạm Ngọc Phấn , Trưởng phòng