Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 4

Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 1/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong các ngày 15-16/5/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về nông nghiệp hữu cơ cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương. Đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng.
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được truyền đạt các chuyên đề: "Quản lý kinh tế, quản lý xã hội đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0"; "Không gian mạng và vấn đề bảo vệ An ninh Quốc gia". Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên được cung cấp thêm thông tin, nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng 4.0; những tác động của nó đến đời sống xã hội, kinh tế, chính trị...; có thêm thông tin về không gian mạng; hiểu thấu đáo hơn về tình hình an ninh mạng trên thế giới và Việt Nam; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động sai trái trên không gian mạng, các giải pháp bảo mật thông tin... Từ đó nâng cao nhận thức, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đối với các vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội, an ninh mạng./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy