Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tổng kết chương trình “Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công”

Ngày 10/12 và 11/12/2018, tại Hội trường Văn phòng Đề án 165, quận Ba Đình và Nhà khách Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội; Ban Chỉ đạo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Qũy Temasek (Temasek Foundation International) và Trường Đào tạo công chức Singapore (Civil Service College) tổ chức chương trình tổng kết khóa bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo các cấp về “nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công”.
Quang cảnh chương trình

Tham dự chương trình tổng kết có các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ đạo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Qũy Temasek; đại diện Trường Đào tạo công chức Singapore; cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, ngành và tương đương ủa các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham gia khóa học “nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công” tại Việt Nam và Singapore do Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương tổ chức; cán bộ, công chức của một số đơn vị ở các địa phương có cán bộ tham gia trực tiếp khóa học; đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, cơ quan truyền thông của Trung ương và các địa phương. Về phía tỉnh Ninh Bình, tham gia chương trình tổng kết có các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức ở các đơn vị: Trường Chính trị tỉnh, Báo Ninh Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện Yên Mô.

Khóa bồi dưỡng “nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công” do Ban Chỉ đạo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Qũy Temasek và Trường Đào tạo công chức Singapore tổ chức cho 99 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, ngành và tương đương của các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và Singapore. Nội dung chương trình của khóa học tập trung vào các chuyên đề về cung cấp và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong sự phát triển của đất nước; thu hút nhân tài tham gia làm việc tại dịch vụ công; xác định đối tượng cung cấp dịch vụ công; cách thiết kế, đổi mới và cải thiện dịch vụ công; tổng quan về thủ tục hành
chính; nghiên cứu mô hình của Singapore về quỹ sức khỏe, hệ thống chuyển tuyến, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng,…

Dựa trên những nghiên cứu và khảo sát thực tế, cán bộ tham gia khóa học chia thành 08 nhóm, mỗi nhóm thực hiện xây dựng 01 dự án cải cách dịch vụ công về các lĩnh vực, các ngành, nhất là các vấn đề quan tâm hiện nay như: Xây dựng cơ sở dữ liệu đa mục tiêu phục vụ đa ngành, đa đối tượng về đất đai; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; gia hạn thời gian sử dung đất nông nghiệp để được vay vốn ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính trong cấp hộ chiếu công vụ; giảm quá tải bệnh viện; cải cách thủ tục thành lập trường trung học phổ thông tư thục,… Các dự án đều thể hiện chi tiết những nội dung, kế hoạch, giải pháp liên quan tới các thách thức thực tế đặt ra tại địa phương, đơn vị mình; từ đó cùng với các chuyên gia của Trường Đào tạo công chức Singapore nghiên cứu, lập ra hướng giải quyết, nhằm áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn.

Tại chương trình tổng kết, các nhóm trình bày dự án, cùng nhau chia sẻ, thảo luận, đóng góp, tham gia ý kiến như một diễn đàn nhằm củng cố và hoàn thiện thêm các giải pháp để dự án được áp dụng, triển khai thực hiện khả thi nhất tại các đơn vị, địa phương. Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương, Qũy Temasek và Trường Đào tạo công chức Singapore sẽ tiếp tục đánh giá việc áp dụng những kiến thức được lĩnh hội từ khóa học của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vào công việc ở các đơn vị, địa phương sau khi chương trình kết thúc.

Đây là chương trình bồi dưỡng thiết thực, có sự đổi mới về phương pháp tổ chức của Ban Chỉ đạo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và thực thi chính sách công, nâng cao chất lượng dịch vụ công; trong đó việc học tập kinh nghiệm của các nước phát triển là một yêu cầu không thể thiếu, nhất là trong thời điểm nước ta đang hội nhập với thế giới và bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Thanh Thủy – Ban Tổ chức Tỉnh ủy