Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
 • Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương

  Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền được tập trung đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, nhanh nhạy, kịp thời, nhất là đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị trên Internet và mạng xã hội. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các sự kiện, các ngày kỷ niệm lớn trong năm.

 • Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020

  Ngày 21/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020 bằng hình thức trực tuyến tại 1.049 điểm cầu trong cả nước với 51 tỉnh, 574 huyện, 421 xã, và 3 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh) với hơn 70.000 lượt người theo dõi.

 • Xây dựng, phát triển nâng tầm văn học nghệ thuật Ninh Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

  Kế thừa truyền thống lịch sử, văn hiến ngàn năm của vùng đất Cố đô Hoa Lư “địa linh nhân kiệt”, VHNT tỉnh ngày nay đã góp nhiều thành quả quan trọng vào việc xây dựng văn hóa, con người Ninh Bình mang đầy đủ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và đậm nét đặc trưng “Thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, ổn định tình hình chính trị của tỉnh, của đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, VHNT tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục…

 • Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019

  Chiều ngày 16/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

123