Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Địa chỉ: Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - Thành phố Ninh Bình.

     Điện thoại: 02293.874654   ; Fax: 02293.874654 ;

---------------------------------------

      LÃNH ĐẠO BAN: 

        1. Đ/c: Bùi Mai Hoa, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban;

        2. Đ/c Nguyễn Xuân Hải, Phó trưởng Ban Thường trực;

        3. Đ/c: Lê Xuân GiangPhó trưởng Ban;

        4. Đ/c: Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban;

      CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Phòng Thông tin - Tổng hợp: Đ/c Đinh Văn Nghĩa, Trưởng phòng. 

        2. Phòng Tuyên truyền -Báo chí - Xuất bản: Đ/c Nguyễn Đình Chuyên, Trưởng phòng.

        3. Phòng Lý luận Chính trị Lịch sử Đảng: Đ/c Phan Thị Hương Lan, Trưởng phòng.

        4. Bộ phận chuyên trách Ban biên tập website: Đ/c Đinh Kiên Cường, Trưởng bộ phận.

        5. Phòng Khoa Giáo: Đ/c Đinh Thị Kim Anh, Trưởng phòng.