Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Gia Viễn

    Chiều ngày 31/10, đại biểu HĐND tỉnh khoá khoá XIV, đại biểu HĐND huyện Gia Viễn khoá XIX đã tiến hành tiếp xúc cử tri các xã Gia Vân, Gia Hưng và Liên Sơn. Đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tới dự. Cùng dự có tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Gia Viễn, đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri.

  • Gia Viễn: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

    Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác dồn điền, đổi thửa, lập quy hoạch các vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành và huy động nguồn lực t

12