Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Ninh Mỹ: Tích cực, chủ động xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

    Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền xã Ninh Mỹ (Hoa Lư) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai những việc làm cụ thể, thiết thực để tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

  • Hoa Lư nỗ lực thực hiện Đề án 281

    Thực hiện Đề án 281 của Thủ tướng chính phủ về việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Hội Khuyến học huyện Hoa Lư xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào khuyến học, khuyến tài.