Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Làm giàu từ mô hình kinh tế trang trại

    Đó là anh Đỗ Ngọc Tỉnh ở xóm 8, Thượng Kiệm, Kim Sơn với mô hình chăn nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả và rau màu. Với sự cố gắng và đầu tư nghiêm túc, hiện nay, trang trại nhà anh đang hoạt động rất năng suất, hiệu quả với doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm.

  • Nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

    Kim Sơn là địa bàn trọng yếu của tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN). Hàng năm, các cấp, các ngành địa phương luôn chỉ rõ phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai theo diễn biến thời tiết từng năm; bên cạnh đó là tăng cường sự chủ động, nhạy bén của các lực lượng tham gia công tác trên bằng các hình thức diễn tập, huấn luyện tình huống cụ thể. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ PCTT & TKCN, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân địa ph

12