Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Đại hội, thành lập HTX nuôi, trồng cây con đặc sản Khánh Hồng

    Ngày 19/12, tại hội trường UBND xã Khánh Hồng (Yên Khánh), các sáng lập viên tổ chức thành lập HTX nuôi, trồng cây- con đặc sản Khánh Hồng đồng thời tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Dự thành lập và đại hội HTX có đại diện Liên minh HTX tỉnh, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, lãnh đạo xã Khánh Hồng, đại diện HTX Yên Lạc, HTX NN Khánh Hồng và các thành viên.

  • Khánh Vân: Chú trọng phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới

    Là địa phương có thế mạnh về đất đai, lao động, cơ cấu cây trồng, kinh nghiệm thâm canh và điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa...nên trong chương trình xây dựng NTM, xã Khánh Vân (Yên Khánh) đặc biệt quan tâm đến việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tạo mọi điều kiện và khuyến khích các DN đầu tư vào địa bàn; phát triển mạnh các mô hình kinh tế trang trại, gia trại; đầu tư vùng giống lúa chất lượng cao; khuyến khích các ngành nghề, dịch vụ...cho người dân.

  • Khánh Vân: Khôi phục và phát triển cây vụ đông sau mưa lũ

    Khánh Vân là một trong những địa phương của huyện Yên Khánh có truyền thống và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp nói chung và gieo trồng cây vụ đông nói riêng. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã..., các HTX nông nghiệp đã có nhiều chính sách cụ thể, phù hợp, như: Làm đất, tưới tiêu, bảo vệ, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp... nhằm phát triển cây vụ đông theo hướng chất lượng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân,

12