Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Hội Nông dân huyện Nho Quan đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

    Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nho Quan đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế như: dạy nghề, tạo việc làm, tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, cung ứng vật tư phân bón trả chậm, tạo điều kiện cho hội viên, nông dân vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều hội viên, nông dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

  • Ra mắt "Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học"

    Ngày 29-7, tại hội trường UBND xã Phú Long (Nho Quan), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức ra mắt "Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học". Tổ hợp tác được thành lập theo Đề án "Xây dựng Tổ hợp tác chăn nuôi gà ri theo hướng an toàn sinh học" do Hội LHPN tỉnh xây dựng để tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo "Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh" do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Đề án là một trong 51 ý tưởng trong toàn quốc được lựa chọn hỗ trợ triển khai thực hiện.

123...Trang cuối