Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Gặp mặt trí thức nhân ngày khoa học và công nghệ

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống ngày khoa học Việt Nam và giao lưu, trao đổi các vấn đề về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong thời gian qua.

Các đại biểu đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong xây dựng và phát triển đất nước nói chung và với tỉnh Ninh Bình nói riêng. Vai trò của khoa học công nghệ đã và đang thể hiện rõ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế; văn hóa, đời sống xã hội.

Để có kết quả đó, những năm qua hoạt động khoa học công nghệ đã nhận được sự quan tâm từ các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học của tỉnh đã nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó vận dụng, chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách về khoa học và công nghệ vào ngành, địa phương một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp, phân tích tình hình hoạt động khoa học công nghệ hiện nay và đề xuất về cơ chế chính sách chuyển giao, ứng dụng nhằm xây dựng ngành khoa học và công nghệ tỉnh ngày một phát triển.

Trong đó tập trung phân tích sâu và làm rõ một số vấn đề về: Vai trò của tổ chức Liên hiệp Hội trong việc kết nối các nhà khoa học với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Duy trì và nâng cao chất lượng các giải thưởng khoa học công nghệ trong tỉnh; Chất lượng nguồn nhân lực hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh; chiến lược phát triển công nghệ cao, công nghệ tự động hóa...

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh Bình trong những năm qua, Liên hiệp Các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã đã biểu dương và khen tặng cho 10 cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

Nguồn: Báo ninh bình