Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, tài sản Đảng tại văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình

Sáng 02/7/2018, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính, tài sản Đảng cho các đơn vị dự toán trực thuộc và các cơ quan Đảng ở tỉnh trong thời gian 02 ngày (02/7- 03/7/2018).

    Dự và phát biểu tại buổi khai mạc có đồng chí Vũ Văn Ngọc, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Tham dự  lớp tập huấn gồm kế toán các Văn phòng huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và Báo Ninh Bình.

    Lớp tập huấn được nghe giảng viên Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Tài chính truyền đạt các văn bản liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng gồm: Nghị định 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ: Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; Thông tư số 1539/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước với các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời hướng dẫn thực hiện việc cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm kế toán Đảng IMAS 8.0 theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; phần mềm quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Lãnh đạo Phòng tài chính Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo thực trạng và triển khai một số nội dung công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ; phổ biến một số văn bản mới về công tác tài chính, tài sản đảng và việc nâng cấp phần mềm IMAS 8.0, trong việc tổng hợp, quản lý tài sản.

    Hội nghị tiến hành thảo luận, giải đáp các ý kiến và thực hành các bài tập qua việc sử dụng hệ thống phần mềm kế toán Đảng IMAS 8.0, các vấn đề liên quan đến công tác tài chính Đảng.

    Kết thúc lớp tập huấn đã giúp đội ngũ làm kế toán các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, kế toán các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Ninh Bình và Ban chăm sóc Sức khỏe tỉnh được nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, kịp thời cập nhật công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm kế toán IMAS 8.0 để áp dụng thực hiện tốt về chế độ, nguyên tắc thuộc lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản Đảng trong tình hình mới hiện nay./.

Vũ Văn Ngọc - Phó CVP Tỉnh ủy