Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
 • Bình thường hay không bình thường?!

  Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của một số địa phương, đơn vị cho thấy, công tác tự kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng nhưng các cơ quan thanh tra, kiểm tra phát hiện tham nhũng, sai phạm hàng nghìn tỷ đồng, xử lý hàng trăm tập thể, cá nhân. Từ thực tế này đặt ra câu hỏi công tác tự kiểm tra nội bộ không phát hiện tham nhũng là điều bình thường hay không bình thường?

 • Tăng cường 'giảm nghèo về pháp luật'

  Trợ giúp pháp lý (TGPL) được khẳng định là một chính sách “giảm nghèo về pháp luật” trong tổng thể chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Kết quả hoạt động TGPL đã có tác động tích cực trong việc đảm bảo chất lượng tranh tụng tại các phiên toà xét xử, bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là những đối tượng yếu thế trong xã hội.

 • Áp dụng ISO để chuẩn hóa phương thức thực thi công vụ

  Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần xây dựng Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, tận tâm, tận lực, phục vụ nhân dân”.

 • Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử

  Những ngày này, toàn tỉnh đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sở Tư pháp đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/01/2021, trong đó xác định việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện.

12