Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

7/8/2020 16:50   7439
Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường; Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai “Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone” trên smartphone.

Bluezone là ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, giúp mọi người trở lại cuộc sống bình thường; Khi có một ca nhiễm bệnh, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng cho biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa nếu cả hai đều dùng Bluezone. Vì vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả bảo vệ càng cao.

Ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 2841/BTTTT-THH về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 03/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 486/UBND-VP6 gửi các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Văn hóa và Thể thao; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện đồng loạt 10 giải pháp tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống Dịch bệnh COVID-19. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10/8/2020.

Nguồn: inhbinh.gov.vn