Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Công bố kết quả xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019

11/6/2020 09:40   211
Ngày 10/6, Sở Thông tin &Truyền thông đã công bố bảng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị.
 

Về kết quả xếp loại ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành, có 16 đơn vị đạt loại tốt, 2 đơn vị đạt loại khá.

Đối với UBND cấp huyện, có 3 đơn vị đạt loại tốt, 5 đơn vị loại khá. Nhiều đơn vị có nhiều tiến bộ như các sở: Khoa học &công nghệ, Công thương, Tư pháp, UBND huyện Hoa Lư, UBND Thành phố Ninh Bình.

Các đơn vị này đã tiếp tục triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2, bố trí ít nhất 1 cán bộ phụ trách về CNTT. Tỷ lệ trao đổi bằng văn bản điện tử đạt trên 95%.

Sở Thông tin &Truyền thông đã cung cấp gần 2000 chứng thư số tới các sở, ngành địa phương để sử dụng.

Việc đánh giá, xếp hạng này là thước đo định lượng rõ ràng về kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Là căn cứ để lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố xây dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử ngày càng hiệu quả.

nguồn: Việt Cường- Duy Hán