Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Khánh Thịnh: Hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu 7/10/2020

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình dài hơi, có điểm đầu và không có điểm kết thúc, sau khi về đích xây dựng NTM vào năm 2017, xã...