Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Phú Sơn nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 19/1/2021

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã miền núi Phú Sơn (Nho Quan) mới chỉ đạt 3 tiêu chí. Nhưng...