Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

HĐND huyện Yên Khánh: Hiệu quả từ những nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn mới

1/4/2021 08:27   177
Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Yên Khánh khóa XIV đã nỗ lực cải tiến, nâng cao chất lượng công tác, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, hiệu lực của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã thực hiện tốt chức năng quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương, ban hành nhiều nghị quyết về nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM), đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

HĐND huyện Yên Khánh: Hiệu quả từ những nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn mới

Trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái tại xã Khánh Cường (Yên khánh). Ảnh: Trường Giang

Trước đây, trên những thửa ruộng ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh chủ yếu là áp dụng hình thức gieo thẳng nên trong một vụ, người nông dân phải tốn nhiều công sức và chi phí phun thuốc trừ cỏ, phòng trừ sâu bệnh. Từ năm 2019, từ nguồn kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng để mua máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết của HĐND huyện, xã đã đầu tư mua 4 máy cấy; vận động nhân dân chuyển sang sản xuất lúa hữu cơ theo phương thức gieo mạ bằng khay, cấy bằng máy. Từ 3 ha thử nghiệm, đến nay, diện tích lúa hữu cơ toàn xã đã nhân rộng lên 100ha, năng suất đạt 220 - 230 tạ/sào, cao hơn so với gieo thẳng từ 15-20%. Điều đáng nói là gieo mạ khay cấy bằng máy đã giảm đáng kể chi phí và tiết kiệm công lao động, chất lượng lúa nâng lên rõ rệt giá thành sản phẩm cao gấp 1,5 lần so với sản xuất lúa thường. 

Ông Phạm Ngọc Duân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Trung cho biết: Các nghị quyết HĐND huyện ban hành về hỗ trợ cho các xã xây dựng NTM kiểu mẫu; hỗ trợ kinh phí mua máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện như một "luồng gió" mới trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn đã làm thay đổi tư duy về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Khánh Trung về chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, từ đó Khánh Trung có điều kiện thực hiện liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về sản xuất lúa giống đến sản xuất lúa đặc sản theo hướng hữu cơ, nâng cao giá trị thu nhập và đời sống nhân dân. 

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Yên Khánh đã ban hành 149 nghị quyết về kinh tế - xã hội nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của các cấp ủy Đảng, các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Điển hình trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM, nhiều nghị quyết chuyên đề có tính đột phá đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của huyện nói chung, các xã, thị trấn nói riêng, thúc đẩy sự phát triển của huyện trong thời gian qua. Nổi bật là: HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 6/7/2017 của UBND huyện xây dựng nông thôn mới huyện Yên Khánh, giai đoạn 2017-2020. Nghị quyết được thông qua đã tạo tiền đề cho công tác xây dựng NTM của huyện có những bước đi rõ ràng, mục tiêu cụ thể, chỉ ra từng nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Năm 2018, huyện Yên Khánh được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM. 

Để tiếp tục xây dựng huyện Yên Khánh trở thành huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Phòng Nông nghiệp huyện đã tham mưu cho UBND, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 60 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ xây dựng xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu giai đoạn 2019-2020, Nghị quyết số 149 về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đến hết năm 2021 quy định tại Nghị quyết số 60 của HĐND huyện. Nghị quyết đã xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ các xã, thôn, xóm, hộ gia đình tập trung nguồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Đến nay, toàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 66 thôn, xóm đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu và 116 vườn mẫu. Các nghị quyết về xây dựng NTM do thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nên đã phát huy được hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng NTM trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh các nghị quyết về xây dựng NTM, HĐND huyện, UBND huyện Yên Khánh cũng đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXIII) về phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2016-2025 để xây dựng và ban hành những cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp như: Nghị quyết số 72 ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí mua máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021 và Nghị quyết số 148 ngày 16/12/2020 về tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí mua máy cấy, máy phun thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến hết năm 2021 quy định tại Nghị quyết số 72 của HĐND huyện. Các nghị quyết được ban hành đã kịp thời khích lệ, tạo động lực cho nhân dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã hỗ trợ các xã Khánh Nhạc, Khánh Thành, Khánh Trung mua 8 máy cấy và 1 máy phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Năm 2020, diện tích được gieo mạ khay cấy máy trên địa bàn huyện đạt trên 360ha, 100% diện tích làm đất bằng máy, trên 99% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Đã xuất hiện các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như: mô hình của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ xanh (Khánh Cư), mô hình trồng bí xanh, mướp Nhật ở xã Khánh Thành, Khánh Hải, nhiều vùng chuyên canh sản xuất rau màu hàng hóa theo hướng tập trung, chất lượng và bền vững với hệ thống tưới phun mưa, nhỏ giọt, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, tạo bước đột phá, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. 

Những năm qua, ngành nông nghiệp của huyện đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng năm đạt bình quân 2%; giá trị sản xuất đạt 145 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 cao gấp 3 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 2%... Có thể nói, nhờ những chủ trương đúng, trúng và cách làm phù hợp của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Khánh, các quyết sách trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng NTM đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

nguồn: Thùy Phương/baoninhbinh.org.vn