Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 386
Lượt truy cập : 1373849
3.214.184.250
  • Xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp

    6/1/2020 15:08

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (xã, huyện, tỉnh) phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, miền và theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu)...

  • Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 hoàn thành sớm 1 năm

    18/7/2019 08:03

    Sau gần 9 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn bộ mục tiêu bao trùm đã đạt và rất nhiều chỉ tiêu bản chất chúng ta vượt mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2010-2020. Chính vì vậy, việc tổng kết 10 năm xây dựng chương trình nông thôn mới sẽ diễn ra trong năm 2019 – sớm hơn 1 năm để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo 2021-2030.

123...Trang cuối