Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sơn Lai hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới

1/4/2019 09:59   758
Sơn Lai là xã miền núi nằm ở phía đông nam của huyện Nho Quan với tổng diện tích 1.788 ha, trong đó có 1.123 ha là đất nông nghiệp, dân số có 1.626 hộ với 5.686 khẩu phân bổ trong 12 thôn, xóm. Khi bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã có điểm xuất phát thấp, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nhiều; cơ sở vật chất văn hóa, môi trường chưa hoàn thiện...
Đường giao thông ở xã Sơn Lai (Nho Quan) được xây dựng kiên cố. Ảnh: Trần Đức

Đồng chí Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), qua điều tra, khảo sát và đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, Sơn Lai mới chỉ có 2 tiêu chí đạt chuẩn là: Hệ thống chính trị và quốc phòng-an ninh. 

Sau 8 năm thực hiện, được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã, Sơn Lai từng bước hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và là “đích” cuối cùng của chương trình xây dựng NTM.

Sơn Lai đã tích cực, chủ động chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng KHKT và đưa các giống cây con mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất đại trà. Tổng diện tích gieo trồng bình quân đạt 959,3 ha/năm với 60% diện tích lúa được gieo cấy bằng giống lúa lai năng suất cao, chất lượng khá. Từng bước thực hiện cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa: Làm đất, thu hoạch, vận chuyển và hiện tại toàn xã có 12 máy làm đất, 8 máy tuốt lúa..., đáp ứng kịp thời cho sản xuất, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng suất cây trồng, giữ vững an ninh lương thực với sản lượng thóc trong năm 2017 đạt 2.500 tấn, tăng 115 tấn so với năm 2010. 

Xã cũng đã hoàn thành công tác “Dồn điền, đổi thửa” đất nông nghiệp với bình quân còn 4,5 thửa/hộ, giảm 6 thửa/hộ so với trước khi thực hiện. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất cũng như thúc đẩy hình thành trang trại, gia trại. Trên địa bàn xã hiện có 12 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; diện tích lúa-cá có hơn 200 ha, sản lượng thu 1,7 tấn cá/ha/vụ; 30 ha rau, củ, quả an toàn cho thu nhập 270 triệu đồng/ha/năm...

Tổng thu nhập ước đạt trên 62,2 tỷ đồng/năm. Trên địa bàn xã hiện có 3 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; 176 hộ kinh doanh, dịch vụ cá thể ở ngành vận tải, xây dựng, mộc, cơ khí... Tính đến hết năm 2018, giá trị 1 ha canh tác đạt 86 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng so với năm 2010; thu nhập bình quân đạt 39,1 triệu đồng/người/năm, tăng 27,47 triệu đồng/người/năm so với năm 2010. Hộ nghèo còn 23 hộ, chiếm 1,44%.

Được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp..., trong 8 năm thực hiện xây dựng NTM, xã đã tiếp nhận 2.977 tấn xi măng và thực hiện xây dựng, nâng cấp được 100 tuyến đường với tổng chiều dài là 53,87 km. Hiện nay, 100% tuyến đường trục xã được bê tông hóa và nhựa hóa; 93% đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 87% đường ngõ xóm được bê tông hóa. 

Từ năm 2012 đến nay, xã đã thực hiện kiên cố hóa được 8.291m kênh mương và hệ thống thủy lợi trên địa bàn đã đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 1.012ha/1.123 ha đất nông nghiệp. Xã đã xây dựng 11 phòng học, 6 phòng chức năng và công trình phụ trợ cho trường Mầm non; nâng cấp, tu sửa các phòng học và chức năng cho trường THCS..., đưa trường Tiểu học và THCS đạt chuẩn Quốc gia, trường Mầm non cũng đã đủ điều kiện đạt chuẩn. Về cơ sở vật chất văn hóa, Nhà văn hóa xã được xây dựng từ năm 2013 và đưa vào sử dụng tháng 10/2018; hoàn thành xây mới 12/12 nhà văn hóa thôn.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Trần Văn Chương cũng chia sẻ: Về xây dựng cơ bản, Sơn Lai có 13 công trình dự án phục vụ cho xây dựng NTM; trong đó có 5 công trình đã quyết toán; 3 công trình chưa quyết toán và 5 công trình đang dở dang. Trong thời gian tới, với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước , nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân và từ nguồn đấu giá giá trị quyền sử dụng đất, xã sẽ trả hết nợ xây dựng cơ bản, cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được nhằm hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn