Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Thành công lớn nhất là sự hưởng ứng tích cực của người dân

20/4/2020 22:26   376
Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đánh giá là hỗ trợ tích cực trong việc tiêu thụ nông sản, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, góp phần xây dựng NTM hiệu quả, thực chất và bền vững hơn.

Sau gần hai năm triển khai chương trình, phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương về OCOP xung quanh vấn đề này.

 

Phóng viên (PV): Ông đánh giá thế nào về kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP sau gần hai năm?

Ông Nguyễn Minh Tiến: Chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7-5-2018. Sau gần hai năm thực hiện chương trình này, chúng tôi ghi nhận thành công lớn nhất là sự hưởng ứng rất tích cực của người dân. Gần hai năm qua đã có 61/63 tỉnh, thành phố của cả nước phê duyệt đề án OCOP. Như vậy, điều lớn nhất ở đây là Chương trình OCOP đã lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đặc biệt là kết nối với thị trường tiêu dùng có tiềm năng. Đến nay, chúng ta có 19 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Kết quả, có 900 sản phẩm được phân loại theo tiêu chí phân hạng sản phẩm (Quyết định số 1048 của Thủ tướng Chính phủ) tương đương khoảng 35%, trong đó có 16 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao. Đây là kết quả rất nổi bật, bởi mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta có 2.400 sản phẩm được xếp hạng theo bộ tiêu chí OCOP. Mục tiêu nữa của OCOP là hướng tới phát triển tổ chức liên kết sản xuất để tạo sản phẩm có khả năng cạnh tranh, tiêu thụ tốt trên thị trường.

Việc triển khai OCOP cũng tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để các hợp tác xã (HTX) tìm được “sân chơi” riêng cho mình. Hiện các HTX rất khó cạnh tranh với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn sản xuất đại trà; nhưng với sản phẩm OCOP, bằng lợi thế riêng, hương vị riêng, hồn cốt riêng thì vai trò của HTX lại phát huy được lợi thế. Và việc thực hiện tốt OCOP sẽ thúc đẩy chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu, chất lượng hơn, góp phần nâng cao thu nhập của người dân vùng nông thôn hơn.

 PV: Năm 2020, Chương trình OCOP sẽ tiếp tục thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Tiến: Sau khi triển khai, các sản phẩm OCOP được kết nối và có thị trường tiêu thụ, đây là điều đáng mừng. Nhiều sản phẩm OCOP được đưa vào hệ thống các siêu thị lớn, như: Aone, BigC. Theo thống kê của Centra Group, tập đoàn sở hữu BigC Việt Nam, năm 2016, khi các sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh đưa vào hệ thống, siêu thị này có mức tăng trưởng bình quân 17-18%/năm. Ví dụ sản phẩm ruốc hàu, ruốc trai của cơ sở sản xuất Bavina (Quảng Ninh), trước khi tham gia Chương trình OCOP thì khả năng tiêu thụ hạn chế; sau khi tham gia OCOP, doanh thu từ các sản phẩm này tăng gấp 5-7 lần. Đến nay, người tiêu dùng ở các thành phố lớn, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh bắt đầu nhận diện và hướng tới sản phẩm OCOP. Vấn đề quan trọng hiện nay là làm sao bảo đảm duy trì bền vững được chất lượng sản phẩm OCOP, từ đó ngày càng có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao hơn và từng bước hướng tới thị trường quốc tế.

PV: Thưa ông, giai đoạn tới đây Chương trình OCOP sẽ triển khai như thế nào?

Ông Nguyễn Minh Tiến: Năm 2020, chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra theo Quyết định số 490 về Chương trình OCOP. Theo đó, phấn đấu 2.400 sản phẩm được phân hạng và xếp theo chuẩn của Chương trình OCOP (hiện mới có 900 sản phẩm được phân hạng). Tiếp nữa là hỗ trợ để phát triển các tổ chức liên kết sản xuất; nhất là các HTX. Đối với các sản phẩm OCOP, không thuần túy chỉ là việc đánh giá, phân hạng mà chúng ta cần tìm ra những hạn chế, điểm nghẽn từ vấn đề chất lượng sản phẩm để có thêm sản phẩm OCOP đạt chuẩn và đạt cao hơn.

 Trên cơ sở kinh nghiệm, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa qua đã tổ chức các hội chợ sản phẩm OCOP để kết nối với các siêu thị, lớn: Aone, BigC, Saigon Coop mart. Vì thế, chúng tôi cho rằng, công tác xúc tiến thương mại là một nội dung trọng tâm trong năm 2020; từ đó sẽ đánh giá, tổng kết, đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách cho giai đoạn 2021-2025 sắp tới. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

nguồn: NGUYỄN KIỂM (thực hiện)/qdnd.vn