Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ủy ban MTTQVN tỉnh giám sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại huyện Gia Viễn

10/12/2019 10:46   250
Thực hiện Công văn số 1694-CV/TU ngày 27/02/2019 của Ban TVTU về việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 24/KH-MTTQ-BTT ngày 29/10/2019 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình về giám sát thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 08-TT/TU của Ban TVTU đối với Huyện ủy Gia Viễn, và Đảng ủy xã Gia Tân.

Ngày 29/11/2019, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Thông tri số 08-TT/TU ngày 3/3/2017 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Huyện ủy Gia Viễn và Đảng ủy xã Gia Tân. Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh; đại diện một số sở, ngành có liên quan.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Thông tri số 08 của BTV Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là Huyện đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thể thao. Đến nay, 100% xã có nhà văn hóa;  91% thôn, xóm, phố văn hóa; 84% hộ gia đình văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 2,58%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2019, Gia Viễn có 20/20 xã đạt chuẩn NTM (xã Gia Vân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu).

Đ/c Đỗ Việt Anh, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục làm rõ các nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng NTM, trong đó có sự đóng góp của người dân; về thu nhập bình quân đầu người; số thôn, xóm có nhà văn hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Đồng thời kiến nghị huyện cần tập trung giải quyết các vấn đề như: môi trường, nợ xây dựng cơ bản ở một số xã còn lớn; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng cảnh quan môi trường để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh chúc mừng những kết quả huyện Gia Viễn đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua.  Để tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BTV Huyện ủy Gia Viễn  tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Thông tri số 08-TT/TU của BTV Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa chính quyền và MTTQ VN các cấp trong huyện, đảm bảo điều kiện để MTTQ VN huyện triển khai Cuộc vận động, nhất là việc mặt trận phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân. MTTQ và các đoàn thể của huyện cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đồng chí cũng đề nghị huyện Gia Viễn cập nhật số liệu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo gửi Ủy ban MTTQ tỉnh./.

Nguồn: Ninh Bnh.gov.vn