Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  • Nâng cao giá trị cho lúa gạo Yên Khánh

    16/9/2020 19:52

    Xác định cây lúa là một trong những cây trồng chủ đạo, thế mạnh của địa phương, những năm qua, huyện Yên Khánh đã có những định hướng chiến lược để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm lúa gạo. Tư...

123...Trang cuối