Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

1.543 học sinh được nhận hỗ trợ gạo năm học 2019-2020

17/7/2020 09:00   39
Trong năm học 2019-2020, đã có 1.543 học sinh được nhận hỗ trợ gạo. Trong đó, số học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc huyện Nho Quan và Kim Sơn là: 1.262 học sinh; số học sinh thuộc các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở GD&ĐT là 281 học sinh.

Sở Giáo dục và đào tạo đã phối hợp với UBND các huyện Nho Quan, Kim Sơn chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT có liên quan thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo, học kỳ I năm học 2019-2020; Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh, học kỳ II năm học 2019-2020.

Số lượng, đối tượng học sinh tiểu học, THCS đang học tại các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng chính sách trong năm học, gồm: Đối tượng học sinh tiểu học 818 em; đối tượng học sinh THCS 444 em; đối tượng học sinh học sinh THPT là người dân tộc thiểu số 259 em; Đối tượng học sinh THPT là người dân tộc kinh 22 em.

Mức hỗ trợ gạo là 15kg/tháng, số tháng được hỗ trợ tối đa là 9 tháng. Tổng gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2019 - 2020 là 208.065kg (trong đó 1.539 học sinh được nhận mức 135kg/năm; 4 học sinh nhận mức 75kg).

Kim Duyên, Văn phòng UBND tỉnh