Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 474
Lượt truy cập : 983080
34.236.38.146

Gia Viễn sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

26/10/2018 10:22   128
Sáng 25/10, Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII.
Các đại biểu dự Hội nghị

    9 tháng năm 2018, công tác xây dựng Đảng đã được Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ huyện Gia Viễn triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình thực tế tại các địa phương, đơn vị.

    Một trong những kết quả nổi bật, đó là triển khai có hiệu quả việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua những hoạt động cụ thể này đã tạo dựng được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt Thông báo số 911 ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế.

    Trong 3 tháng cuối năm, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Gia Viễn sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

   Cũng tại Hội nghị các đại biểu được nghe Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Nguồn: nbtv.vn