Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Huyện ủy Hoa Lư sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

10/6/2020 16:26   140
Ngày 10/6, Huyện ủy Hoa Lư tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bùi Thiện Thi, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Hoa Lư trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đinh Hồng Giang
 

Báo cáo sơ kết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoa Lư nêu rõ: 4 năm qua, Huyện ủy Hoa Lư đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai học tập các nội dung của Chỉ thị 05, các chuyên đề, chủ đề công tác hàng năm của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Đặc biệt, Huyện ủy đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tạo chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo lời Bác. Trong đó, đáng chú ý là triển khai các nhiệm vụ như: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Vệ sinh môi trường; An toàn thực phẩm, dịch bệnh, dạy thêm, học thêm, lạm thu ở các cơ sở giáo dục; Lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở một số xã; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, kéo dài; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị...

Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt. Từng bước xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm, khiêm tốn, tận tụy, trung thực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trong quá trình triển khai, huyện đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tính đến thời điểm sơ kết 4 năm, toàn huyện đã có 235 tập thể, 356 cá nhân được tuyên dương và ghi danh vào Sổ nêu gương; 25 tập thể, 30 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen; 2 tập thể, 5 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy khen đột xuất; 2 tập thể, 4 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác được nhân rộng, qua đó tạo sức lan tỏa trong đời sống, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp, ngành cho đến mỗi người dân.

Nhân dịp này, Huyện ủy Hoa Lư đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ chủ chốt của huyện Hoa Lư. Ảnh: Đinh Hồng Giang
 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đinh Hồng Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy