Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Kim Sơn hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

21/10/2020 10:59   119
Cũng như nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh, những ngày này trên địa bàn huyện Kim Sơn như tưng bừng, rực rỡ hơn bởi sắc màu của cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các tuyến đường trên địa bàn huyện Kim Sơn rực rỡ cờ, hoa, khẩu hiệu
 

Trong nhiều tháng qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Kim Sơn đã dấy lên các phong trào thi đua và hành động cách mạng sôi nổi với những công trình sản phẩm mới. Qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của nhân dân hướng về Đại hội. 

Huyện ủy đã yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền về Đại hội, bảo đảm người dân, cán bộ, đảng viên phát huy quyền dân chủ trong việc tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị và gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII những tâm tư, kỳ vọng. 

Đã có hàng nghìn lượt ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. 

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh với phương châm "bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục" và gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện.

Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội. Các nhóm chuyên gia, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đã kịp thời nắm chắc tình hình, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tướng của Đảng. 

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh, Kim Sơn xác định phải tích cực tuyên truyền trực quan, tạo điểm nhấn cho vùng biển của tỉnh. Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện đã chủ động sửa chữa và thay mới nội dung 13 cụm Pa nô lớn tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn; đồng thời phối hợp tham mưu thực hiện pa nô ảnh tham gia triển lãm các thành tựu phát triển kinh tế- xã hội tại Trung tâm hội nghị tỉnh. 

Các xã, thị trấn đã thực hiện căng treo hơn 2.000 pa nô, trên 380 khẩu hiệu, băng zôn, trên 30.000 cờ các loại ở các trục đường trung tâm, tạo nên những sắc màu rực rỡ của đường phố trước thềm Đại hội. Cũng trong dịp này, nhiều địa phương tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; văn hóa, văn nghệ…, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương. 

Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo tin tưởng và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào về truyền thống cách mạng, động viên các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực lao động, sản xuất, công tác, học tập, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện Kim Sơn đã phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chủ yếu: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Đến nay, nhiều phần việc đã được triển khai thực hiện hiệu quả. 

Các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh được Kim Sơn triển khai sâu rộng đã tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, những việc mới, việc khó. 

Người dân Kim Sơn đang hướng về Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh với niềm tin tưởng, kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra những cơ hội, vận hội phát triển mới cho quê hương, đất nước.

nguồn: Mai Lan- Đức Lam/baoninhbinh.org.vn