Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình

6/12/2019 15:40   412
Chiều ngày 05/12/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Ban Giám đốc Ngân hàng và các đồng chí đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình.

Các đại biểu dự buổi lễ công bố
 

Thực hiện Quyết định số 1676-QĐ/TU ngày 19/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình, về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ban hành Quyết định số 342-QĐ/ĐUK, ngày 27/11/2019 về việc tiếp nhận Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Sông Vân về trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh để phù hợp với điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của tổ chức đảng và đảng viên. Ngày 27/11/2019 Chi bộ có Tờ trình số 79-TTr/CB về việc đề nghị thành lập Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đã công bố Quyết định số 422-QĐ/ĐU ngày 29/11/2019 thành lập Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình; chỉ định Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí. Chỉ định đồng chí Bùi Văn Đạt, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đảng bộ Ngân hàng có 58 đảng viên, trong đó 55 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và
Doanh nghiệp tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ
 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị trong thời gian tới Đảng ủy và từng cán bộ, đảng viên tiếp tục kế thừa kết quả đạt được trong thời gian qua của Chi bộ Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Chi nhánh Sông Vân, Ban Chấp hành Đảng bộ cần tập trung trí tuệ xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định của Điều lệ Đảng; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của người lao động, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trước mắt Đảng ủy cần tập trung đó là: Tổ chức công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 bảo đảm đúng quy định và tiến độ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 21/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Nam Ninh Bình được thành lập đúng với chủ trương của Đảng, là niềm phấn khởi của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Ngân hàng, tạo thêm sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh./.

Đinh Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh