Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Nho Quan: Điểm sáng trong thực hiện cải cách hành chính

12/3/2021 16:32   393
Nhằm nỗ lực đưa người dân miền núi tiếp cận dịch vụ hành chính công hiện đại, thời gian qua, huyện Nho Quan đã quan tâm đẩy mạnh CCTTHC, ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết các TTHC. Qua đó rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết các dịch vụ hành chính công, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, công dân trên địa bàn huyện. Huyện Nho Quan được đánh giá là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong thực hiện các dịch vụ hành chính công hiện đại.

Nho Quan: Điểm sáng trong thực hiện cải cách hành chính

Bộ phận một cửa thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan. Ảnh: Trường Giang

Công khai, minh bạch, đầu tư trang thiết bị hiện đại, bố trí nhân lực làm việc phù hợp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ nhân dân tốt nhất là nhiệm vụ được xã Đồng Phong quan tâm. Thực hiện Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các văn bản của tỉnh, của huyện, UBND xã Đồng Phong đã triển khai đúng quy định; ban hành các văn bản và chỉ đạo tổ chức hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND xã đi vào nền nếp, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo đúng quy trình, thẩm quyền, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân đến liên hệ giải quyết hồ sơ công việc. 

Các TTHC theo cơ chế "Một cửa" được niêm yết công khai với các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu, phí, lệ phí và thời gian giải quyết cụ thể đối với từng lĩnh vực, công việc tại bộ phận một cửa đúng quy định. Đặc biệt, Đồng Phong đã tích cực triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả trên môi trường mạng, nỗ lực cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 cho công dân. Trong 2 tháng đầu năm 2021, xã tiếp nhận 61 TTHC mức độ 3, mức độ 4, đã giải quyết trước hạn 61 hồ sơ, đạt 100%.

Xác định mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Nho Quan đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy trình, quy định, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, UBND huyện đã bố trí 9 cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban làm việc kiêm nhiệm, đảm bảo trình độ từ đại học trở lên; chỉ đạo Bộ phận một cửa huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND các xã rà soát, cập nhật hồ sơ liên quan đến giải quyết TTHC lên hệ thống một cửa điện tử; chỉ đạo các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND cấp xã cập nhật thường xuyên TTHC của tỉnh được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC được liên kết trên trang Thông tin điện tử huyện Nho Quan; chỉ đạo Bộ phận một cửa của huyện chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND các xã cập nhật quy trình nội bộ giải quyết TTHC lên Hệ thống "một cửa điện tử", đồng thời niêm yết tại bộ phận một cửa các cấp đối với TTHC đã được UBND tỉnh công bố (đối với cấp huyện niêm yết 234 TTHC, cấp xã niêm yết 105 TTHC).

Cùng với đó, huyện Nho Quan đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bộ phận một cửa cấp huyện khang trang, đầu tư mua sắm mới và nâng cấp trang thiết bị hiện đại như máy in, máy scan; bố trí ghế ngồi phù hợp để người dân khi đến nộp hồ sơ không tập trung tại quầy tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân xếp hồ sơ theo thứ tự; kết nối mạng LAN để có thể sử dụng 1 máy scan cho nhiều máy tính; sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của VNPT...

Huyện Nho Quan cũng phát huy hiệu quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 27/27 xã, thị trấn trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật hiện đại để giải quyết TTHC tại cơ sở. Mọi TTHC của công dân đều được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, góp phần ngăn chặn các hành vi phiền hà, nhũng nhiễu đối với tổ chức, cá nhân, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh.

Trong những tháng đầu năm 2021 (từ 1/1-10/2/2021), cấp huyện đã tiếp nhận 496 hồ sơ, trong đó có 410 hồ sơ mức độ 2 và 86 hồ sơ mức độ 3; cấp xã tiếp nhận 1.728 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ ở mức độ 2. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trung bình mỗi ngày là 79,4 hồ sơ, trong đó cấp huyện 17,7 hồ sơ, cấp xã 61,7 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 95,8%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 4,2%, không có hồ sơ trễ hẹn. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện đạt 100%.

Những kết quả đạt được trong thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện miền núi Nho Quan thời gian tới; góp phần thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính".

nguồn: Tiến Minh/baoninhbinh.org.vn