Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Quán triêt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

17/12/2020 16:44   463
Sáng ngày 17/12, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên cơ quan Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh.
Các đại biểu dự Hội nghị
 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Vĩnh Thăng, Bí thư Đảng ủy BĐBP tỉnh, đã quán triệt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua học tập, giúp cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức sâu sắc, đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội; tình hình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; phương hướng phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020- 2025. Qua đó, thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Sau hội nghị,Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ, chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình./

Quốc Việt, Bộ Chỉ huy BĐBP Ninh Bình