Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tam Điệp tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025

29/5/2020 10:00   114
Xác định tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ thành phố, do vậy sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Tam Điệp đã quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời nội dung tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội từ cấp cơ sở đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
Tuyên truyền trực quan về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Tam Điệp. Ảnh: Trường Giang
 

Ngay từ trung tuần tháng 3, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Trung Sơn, đơn vị đại hội điểm, thí điểm của tỉnh và của thành phố bầu bí thư trực tiếp tại Đại hội, đảm bảo nghiêm túc, trang trọng, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo quy định. Thành công của Đại hội Đảng bộ phường Trung Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đã tạo sự lan tỏa và khí thế cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục triển khai và tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình. Đến nay, đã có 60/67 đảng bộ, chi bộ tổ chức thành công đại hội (trong đó có 12/19 đảng bộ, 48/48 chi bộ), đạt tỷ lệ 89,6%; dự kiến đơn vị cuối cùng sẽ hoàn thành đại hội vào ngày 30/5/2020.

Đối với Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đến nay, đã hoàn thành biên tập dự thảo văn kiện lần 3 (gồm báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành) và gửi xin ý kiến theo quy định, đồng thời hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ thảo luận văn kiện tại Đại hội của đơn vị, lấy ý kiến nhân dân đảm bảo kế hoạch đề ra.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã biểu quyết thông qua số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện đến bước 3 quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị; cán bộ chủ chốt xã, phường; điều động, luân chuyển cán bộ phục vụ Đề án nhân sự Đại hội theo kế hoạch. Đồng thời bám sát các quy định của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng, thảo luận kỹ và ban hành 3 văn bản để làm căn cứ duyệt phương án nhân sự Đại hội gồm: Quy định về phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ; Quy định về tiêu chuẩn chức danh; Quy định về bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cùng với chú trọng chuẩn bị về văn kiện và nhân sự, để tiến tới Đại hội, Tiểu ban hành động cách mạng thành phố đã lựa chọn 2 công trình thiết thực, có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố, đó là Dự án xây dựng đường vành đai cấp bách chống lũ quét thượng nguồn đảm bảo an ninh và phát triển kinh tế - xã hội miền núi khó khăn thành phố Tam Điệp (đến nay, đang trong quá trình hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020) và Công trình trồng hoa trong đảo giao thông tại nút giao giữa đường Đồng Giao và đường Phạm Văn Đồng (đã hoàn thành). Mỗi phường, xã tiến hành lựa chọn đăng ký 1 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội (đến nay, các công trình đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020).

Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị đang tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực như tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh các cấp, Trang thông tin điện tử của thành phố, qua các hội nghị nhằm phát động đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng.     

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ còn lại chuẩn bị các điều kiện và hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, chậm nhất ngày 30/5/2020. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2020. Tăng cường giám sát, rà soát, theo dõi những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ các nguồn thông tin, báo cáo, phản ánh về tổ chức đảng, đảng viên.

nguồn: Đào Duy/baoninhbinh.org.vn