Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 349
Lượt truy cập : 1054249
18.204.2.53

Thành phố Ninh Bình: Cách làm sáng tạo trong thực hiện chủ đề công tác năm

6/12/2018 09:29   201
Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy về “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đào Thị ánh Tuyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy về những nội dung này.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Một cửa liên thông thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

P.V: Thưa đồng chí, thực hiện chủ đề công tác năm 2018, Thành ủy Ninh Bình đã lựa chọn nội dung trọng tâm gì để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện?

Đồng chí (Đ/c) Đào Thị ánh Tuyết: Thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy về nêu gương, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm năm 2018 của thành phố để tập trung lãnh đạo đó là: Quán triệt, thực hiện Quy chế quản lý đô thị, trọng tâm là lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết gương mẫu thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi quy chế; Tập trung giải quyết các kiến nghị, đề nghị của cơ sở có liên quan; hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự đô thị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và 6 chương trình công tác của Thành ủy. Các chi bộ tổ dân phố, thôn tổ chức quán triệt, tuyên truyền về Quy chế quản lý đô thị, tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện tốt Quy chế; Các cấp ủy chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong từng năm để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tổ chức thực hiện; lựa chọn những khâu yếu, những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết triệt để, có hiệu quả…

P.V: Đồng chí cho biết cách làm sáng tạo của Thành phố để thực hiện tốt chủ đề công tác năm?

Đ/c Đào Thị ánh Tuyết: Để thực hiện tốt chủ đề năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai rất quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để tạo sự đồng thuận. Thành ủy đã ban hành 2 chỉ thị để thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy, Thành ủy; đưa tiêu chí thực hiện trật tự đô thị - vệ sinh môi trường vào tiêu chí đánh giá xếp loại các đảng bộ, chi bộ hàng tháng. UBND thành phố ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo An toàn giao thông – Trật tự đô thị thành phố Ninh Bình; tổ chức ra quân đợt cao điểm thực hiện ATGT-TTĐT trên địa bàn. Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện Chủ đề công tác năm trong các buổi họp giao ban, hội nghị; hàng tháng ra Thông báo kết luận để đôn đốc, nhắc nhở về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Các đảng bộ, chi bộ trong toàn thành phố đã xác định các nội dung cụ thể để thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy, Thành ủy, trong đó nổi bật là: Thành ủy phân công các tổ công tác gồm cán bộ, đảng viên, công chức của thành phố phụ trách từng tổ dân phố, thôn, sáng thứ 7 hàng tuần trực tiếp xuống cùng tổ dân phố, thôn dọn vệ sinh, kiểm tra, giám sát các hoạt động ra quân của xã, phường; tiếp tục duy trì, thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với đảng ủy các phường, xã và chi bộ khối cơ quan (Đảng, đoàn thể, chính quyền), trên cơ sở đó tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Kiểm tra việc thực hiện 6 chương trình công tác, thông báo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư4, Chỉ thị 05-CT/TW, chủ đề công tác năm đối với các đảng bộ, chi bộ. Đảng bộ các phường, xã lựa chọn các nội dung trọng tâm, cấp bách của địa phương để tập trung triển khai thực hiện, giải quyết các điểm nóng về TTĐT và VSMT; giải quyết các kiến nghị của cử tri, phản ánh của dư luận xã hội hoặc từ chuyên mục “Góc nhìn đô thị” của Đài PTTH tỉnh về TTĐT, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

Một số Đảng bộ, chi bộ đã có những cách làm hay để thực hiện chủ đề công tác năm như: Đảng bộ Công an thành phố đã triển khai thực hiện chủ đề năm gắn với thực hiện phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể với từng lĩnh vực của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với nội dung 5 nâng, 5 công tác đột phá và 10 trọng tâm.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng đề án, kế hoạch tuyên truyền đoàn viên, hội viên hiểu, nắm rõ và tổ chức thực hiện tốt Quy chế Quản lý đô thị; tổ chức sinh hoạt chuyên đề; đăng ký các công trình, việc làm cụ thể để thực hiện chủ đề.

Chi bộ cơ sở khối hành chính sự nghiệp tập trung thực hiện chủ đề bằng việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân đồng thời thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng tác phong làm việc khoa học, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện Quy chế quản lý đô thị ở khu dân cư…

P.V: Với cách làm đó, sau một năm thực hiện chủ đề công tác của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã thu được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đ/c Đào Thị ánh Tuyết: Có thể nói rằng: Nội dung chủ đề công tác năm 2018 đã được các cơ quan, địa phương, đơn vị cụ thể hóa, bám sát chức năng nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã gương mẫu xây dựng kế hoạch, cam kết tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, xây dựng, nêu cao ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp xúc làm việc với nhân dân với thái độ khách quan, công tâm; tích cực đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Qua đó, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Kết quả được thể hiện ở nhiều việc làm cụ thể. Trước hết phải kể đến việc thành phố đã triển khai nghiêm túc việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng, sau sinh hoạt các đơn vị đăng ký việc làm cụ thể của đơn vị mình làm theo câu chuyện kể về Bác. Xây dựng được 4 bộ tiêu chí đánh giá và thực hiện việc chấm điểm xếp loại hàng tháng đối với đảng ủy các xã, phường và các chi bộ 3 khối (Đảng, chính quyền, đoàn thể). Biểu dương, trao cờ luân lưu và thưởng hàng tháng tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đối với đảng bộ, chi bộ xếp nhất, nhì, ba và các cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2018, đã biểu dương, khen thưởng 60 tập thể. Thực hiện phê bình bằng văn bản đối với lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận tổng số 17.911 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 17.826 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết 85 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Trên địa bàn thành phố không có phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố và UBND các xã, phường.

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được triển khai quyết liệt: Quy chế quản lý đô thị được phổ biến, quán triệt đến từng tổ dân phố, thôn và ký cam kết thực hiện đến từng hộ gia đình (hơn 40.000 bản cam kết). Trong 10 tháng đầu năm, thành phố cấp phép xây dựng cho 936 hộ gia đình và tổ chức cá nhân; xử lý vi phạm về trật tự xây dựng 32 trường hợp. Đến nay, các trường hợp vi phạm cơ bản đã được xử lý dứt điểm. Việc xây dựng tuyến đường văn minh đô thị được quan tâm, đã có 15 tuyến đường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị. Thành phố tiếp tục thực hiện “Ngày thứ bảy sạch” tại các khu dân cư; duy trì TTĐT-ATGT-VSMT trên các tuyến đường trục chính, các khu vực công cộng, đông dân cư, nhất là khu vực các chợ; giải quyết dứt điểm các điểm nóng về vệ sinh môi trường ở các phường xã, các khu vực tập kết rác thải không đúng quy định. Công tác chỉnh trang đô thị như cải tạo vỉa hè, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đường dây cấp điện và thông tin liên lạc trên các tuyến phố chính … được triển khai, góp phần làm cho bộ mặt cảnh quan của thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguồn: baoninhbinh.org.vn