Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I

1/9/2020 11:00   180
Chiều 31/8/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc; báo cáo viên, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp Khối; các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ theo dõi Đảng bộ Khối và cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt hội nghị 
 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giới thiệu nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nắm được kết quả, kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2019 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết đảm bảo thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Đinh Thiện Đông, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh