Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Số người đang online : 34
Lượt truy cập : 1380474
34.204.200.74

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Nội vụ 6 tháng cuối năm 2019

17/7/2019 16:40   181
Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, UV BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Tống Quang Thìn, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình
 

6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tập trung thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được thực hiện nghiêm theo quy định; công tác tinh giản biên chế tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Từ năm 2015 đến 30/6/2019, ngành đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Toàn ngành đã tập trung tham mưu triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng thành phần, đối tượng theo quy định, qua đó trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt; bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Đóng góp vào kết quả của ngành Nội vụ cả nước nói chung có ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình. Ngành đã thực hiện tốt phương châm hành động "hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ", qua đó tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, biên chế, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua khen thưởng... góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành thực hiện trong thời gian tới; trong đó tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch.

Tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức Nhà nước năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham mưu hoàn thành kế hoạch thí điểm tuyển chọn cán bộ quản lý cấp vụ, cấp phòng năm 2019. Triển khai thực hiện Quy định về tổ chức bộ máy quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành, đặc biệt là tham mưu tổ chức sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện.

Tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2019-2021. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức lại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiên cho người dân và tổ chức.

Trúc Quyên (nguồn: nbtv.vn)