Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Số người đang online : 1133
Lượt truy cập : 1602724
3.235.66.217

Ngành Thuế quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020

25/2/2020 09:46   48
Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh năm 2020 HĐND tỉnh giao là 14.450 tỷ đồng, trong đó thu thuế nội địa do ngành Thuế quản lý 9.050 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý 5.400 tỷ đồng. Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN, ngay từ những tháng đầu năm 2020, ngành Thuế đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế nhằm khai thác triệt để mọi nguồn thu, chống thất thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế.
Công nhân Công ty TNHH may Nien Hsing Ninh Bình (KCN Khánh Phú) hoàn thiện theo dây chuyền sản phẩm.
 

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, năm 2020, dự báo công tác thu ngân sách sẽ có nhiều cơ hội và thách thức. Đây là năm cuối của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện tốt vai trò tham mưu đề xuất, Cục Thuế tỉnh tiến hành rà soát các nguồn thu, triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các đơn vị trong toàn ngành. Việc xây dựng, giao dự toán, chỉ tiêu phấn đấu sớm đảm bảo tính tích cực, sát với tốc độ tăng trưởng kinh tế, gắn với thu hồi nợ đọng thuế, tạo sự chủ động trong công tác quản lý thuế của cơ quan thuế.

Cùng với đó, ngành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm về các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí nội địa có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu ngân sách.

Thường xuyên phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, xác định cụ thể từng lĩnh vực, sắc thuế có nguy cơ thất thu, chỉ rõ nguyên nhân tồn tại, trên cơ sở đó tham mưu với UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành thu một cách hiệu quả, hạn chế tối đa thất thu ngân sách trên địa bàn.

Ngành Thuế cũng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN, đảm bảo xử lý tối đa số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không còn khả năng NSNN và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 15/10/2018 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng do ngành Thuế quản lý.

Chỉ đạo các phòng, chi cục thuế khu vực, huyện, thành phố thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế như: Tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế.

Cục giao chỉ tiêu thu ngân sách và thu nợ thuế cho lãnh đạo Cục Thuế, các phòng trực thuộc chi cục thuế, lãnh đạo chi cục thuế, đội thuế và cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thực hiện. Thường xuyên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế và thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2020 không vượt quá 5% tổng thu NSNN năm 2020.

Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết có dấu hiệu chuyển giá. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra và chú trọng thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các đề án tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn, homestay trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế gắn với việc phát hành, sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các trường hợp khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để gian lận, trốn  thuế.

Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành rà soát cơ chế, chính sách về đất đai, kịp thời tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm động viên hợp lý nguồn lực tài chính từ đất đai, tài sản, tài nguyên của Nhà nước.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo từng chức năng theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng quản lý. Tập trung hiện đại hóa quản lý thuế, thực hiện thành thạo ứng dụng quản lý thuế, đẩy mạnh vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai thuế và nộp thuế điện tử, cải cách hành chính thuế theo đúng lộ trình Tổng cục Thuế đề ra

Nhờ tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế nên số thu nội địa do ngành Thuế quản lý ngay trong tháng 1 đã đạt được những kết quả đáng mừng với tổng thu nội địa trên địa bàn đạt hơn 1.317 tỷ đồng, đạt 14,6% so với dự toán, tăng trưởng 35,1% so với cùng kỳ.

Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác đạt trên 712 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán, bằng 105,1% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt trên 605 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, bằng 203,6% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu vui, là động lực quan trọng để ngành Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 và lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Nguồn; Hồng Giang/ninhbinh.org.vn