Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Triển khai kế hoạch điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp

11/9/2020 10:13   96
Ngày 10/9, Cục Thống kê tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 269/KH-CTK ngày 10/9/2020 về tổ chức triển khai thực hiện phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch trên được thực hiện theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 7/9/2020 về tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Quyết định số 1383/QQĐ-TCTK ngày 9/9/2020 về việc ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp… 

Theo đó, đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, hoạt động trong tất cả các ngành thuộc ngành kinh tế Việt Nam (VSIC 2018-không bao gồm ngành O và ngành T) được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp, hiện đang tồn tại và hoạt động trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm ngày 10/9/2020.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch COVD-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả của các giải pháp, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành; cung cấp thông tin để giúp Chính phủ, bộ, ngành và địa phương tiếp tục ban hành các giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; thu thập thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… 

Nội dung điều tra gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị (tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, mã thuế, loại hình kinh tế, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh…); Thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin về các giải pháp ứng phó của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch COVID-19; đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả của các giải pháp mà Chính phủ đã hỗ trợ; thông tin về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Phiếu điều tra có 2 loại: Phiếu số 1 thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phiếu số 2, khảo sát năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

 Phương pháp thu thập thông tin: Doanh nghiệp thực hiện cung cấp thông tin qua bảng hỏi điện tử trên trang thông tin điện tử điều tra trực tuyến của doanh nghiệp năm 2020; điều tra viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu và trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống và điền thông tin vào bảng hỏi điện tử. 

Về thời gian thực hiện điều tra, đây là cuộc điều tra đột xuất, lại áp dụng dụng công nghệ thông tin; nên chỉ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 10/9 và kết thúc ngày 20/9.

nguồn: Đinh Chúc/baoninhbinh.org.vn