Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ghi nhận ở đơn vị được tặng cờ dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

28/5/2020 11:12   105
Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình) có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện tốt, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND phường Phúc Thành đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chủ động phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tác hại của ma túy và các tai, tệ nạn đến đông đảo nhân dân. UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố vận động các hộ gia đình ký cam kết nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản để tích cực, chủ động phòng ngừa và tố giác tội phạm. Hàng năm, phường vận động 100% các hộ dân tham gia ký kết không sử dụng, đốt pháo nổ, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, trật tự ATGT, vệ sinh môi trường. Thông qua công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin quan trọng có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an khám phá nhiều vụ án về trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn phường có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019, phường có 8 điểm phức tạp về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND phường và các tổ dân phố, đã giải quyết được 5 điểm, hiện còn 3 điểm phức tạp về TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là ngã tư Viện 5, vòng hoa đường Trương Hán Siêu, khu vực chợ tạm đường Kim Đồng và đường Tây Thành. 3 điểm này đang được các tổ chức đoàn thể, các tổ dân phố tích cực vận động gia đình hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về công tác trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong năm 2020.

Công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào tiếp tục được chú trọng và phát huy hiệu quả. Phường Phúc Thành xác định phong trào “Tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự” là khâu đột phá, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố thực hiện tốt Thông tri số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”. Phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân dể định hướng tư tưởng. Giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp.

Công an phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường củng cố, kiện toàn 119 tổ dân phố tự quản về ANTT, 28 nhóm tự quản về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban bảo vệ dân phố. Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì thường xuyên hoạt động của các tổ chức nhân dân tự quản đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường. Phường đã ký kết với Bệnh viện Quân y 5, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lao - Phổi trong công tác bảo đảm ANTT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường được gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đoàn thanh niên phường thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Hội phụ nữ phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao kiến thức cho nhân dân về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục con em, người thân không tham gia vào các tệ nạn xã hội. Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với các tổ tự quản làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư; tích cực tuần tra, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Với nhiều việc làm tích cực, đồng bộ, ANTT trên phường Phúc Thành được đảm bảo. Trên địa bàn dân cư không xảy ra phạm pháp hình sự, số vụ trộm cắp tài sản giảm nhiều so với trước. TTATGT, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Ghi nhận thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Phúc thành, trong những năm qua, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng nhiều giấy khen cho các tập thể, cá nhân của phường trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phường Phúc Thành được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các phường, xã.

nguồn: Trần Mạnh Dũng/baoninhbinh.org.vn