Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tạo sự đồng thuận trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

10/12/2019 11:10   221
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã giao 1.600 tân binh cho các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Kinh nghiệm trong những năm qua cho thấy, cùng với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, để thực hiện tốt công tác tuyển quân phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất nhận thức, trách nhiệm của toàn dân.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại huyện Hoa Lư. Ảnh: Hoàng Tâm
 

Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Điều 7 của Luật Công an nhân dân năm 2018; Nghị định số 70/NĐ-CP ngày 23/8/2018 “Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân”; Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân”; Thông tư số 45/2014/TT-BCA ngày 2/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an “Quy định tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, mùa tuyển quân năm 2019, công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, sâu rộng hơn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện Luật, thường xuyên tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương và làm tốt chính sách hậu phương Quân đội, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, toàn tỉnh đã có 209 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội; 41 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Công an. Tiêu biểu trong công tác tuyên truyền là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Yên Mô, đã làm video tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, cuộc sống trong quân ngũ; phát tờ rơi, thành lập các Tổ tuyên truyền, vận động tại các xã khó khăn...

Có một thực tế diễn ra trong thời gian qua đó là nhận thức của một bộ phận công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hạn chế, có biểu hiện chống đối, lợi dụng các quy định về việc miễn, tạm hoãn để né tránh, không thực hiện. Công tác phối hợp giữa địa phương với các trường đại học, cao đẳng dạy nghề, các cơ quan, doanh nghiệp trong quản lý nguồn và thực hiện các khâu, các bước trong tuyển quân chưa chặt chẽ, còn để công dân và gia đình lợi dụng kẽ hở trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quá trình khám sức khỏe vẫn còn có trường hợp kết luận sai lệch kết quả khám sức khỏe, phải tổ chức kiểm tra lại..., từ đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giao quân. Theo đồng chí Lương Văn Tuấn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Để tạo sự đồng thuận, cùng với công tác tuyên truyền, trong các khâu, các bước quy trình tuyển quân cũng cần phải thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ. Cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân.

Mùa tuyển quân năm 2020 đã vào giai đoạn tập trung cao độ. Phát huy những kết quả đạt được, huy động sự vào cuộc và tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; thực hiện đúng pháp luật, đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, tin tưởng rằng tỉnh ta sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

nguồn; Baoninhbinh.org.vn