Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tiếp sau trẻ 5 tuổi, hướng tới phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi 23/10/2020

Hiện nay, hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền đã được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục, đạt tỷ lệ 99,6%. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn...