Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Đẩy mạnh giáo dục STEM trong trường phổ thông 19/1/2021

Thời gian qua, ngành giáo dục đã tích cực thực hiện giáo dục STEM, xây dựng các chủ đề dạy học liên môn. Việc dạy học các chủ đề STEM góp phần đổi...