Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh với các cơ quan tuyên truyền giai đoạn 2020-2024

18/11/2020 14:01   172
Chiều 17/11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Khuyến học tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh, giai đoạn 2020-2024.
Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động.
 

Dự chương trình ký kết có đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục- đào tạo, LĐLĐ tỉnh...

Với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và các cơ quan trong khối tư tưởng tuyên truyền hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhân rộng và đẩy mạnh việc thực hiện các mô hình học tập, khuyến khích toàn dân học tập suốt đời..., Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp hoạt động với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Bình và Đài PT-TH tỉnh, trong đó có những nội dung phối hợp hoạt động, trách nhiệm của từng bên liên quan...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh đã phát biểu ý kiến, thống nhất về việc ký kết chương trình tuyên truyền, đảm bảo tuyên truyền theo đúng định hướng, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa nhấn mạnh: việc tổ chức ký kết chương trình phối hợp là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, nhất là thời điểm tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đã thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có những chỉ tiêu liên quan đến việc học tập, công tác giáo dục, khuyến học khuyến tài...

Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp hoạt động.
 

Đồng chí cũng cho rằng, việc xây dựng chương trình và ký kết phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cần cụ thể, chi tiết, để việc thực hiện diễn ra đảm bảo đạt hiệu quả như những gì đã được ký kết. Cùng với đó, các cơ quan ký phối hợp cũng cần thực hiện và phát động cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, đóng góp quỹ khuyến học tại địa phương, cơ quan, dòng họ...

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các cơ quan thông tin tuyên truyền thực hiện ký kết cũng như các sở, ban, ngành liên quan như Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, LĐLĐ tỉnh. .. tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp với Hội Khuyến học các cấp tuyên truyền hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài tại cơ quan, đơn vị, địa phương... Đồng thời hàng năm có đánh giá sơ, tổng kết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền...

Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Ninh Bình và Đài PT-TH tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

nguồn: Hạnh Chi - Minh Quang/baoinhbinh.org.vn