Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tiếp sau trẻ 5 tuổi, hướng tới phổ cập mầm non cho trẻ 4 tuổi

23/10/2020 16:18   71
Hiện nay, hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền đã được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục, đạt tỷ lệ 99,6%. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 99,9%. Bộ GD-ĐT đang tính đến việc thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi trên cả nước.
Trẻ Trường mầm non Dreamhouse (Hà Nội).
 

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi được Chính phủ phê duyệt năm 2010 với mục tiêu: Bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

Sau hơn 10 năm thực hiện Đề án, công tác phổ cập giáo dục mầm non đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Cả nước hiện có 15.461 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non. Tổng số trẻ mầm non được đến trường là 5.306.501 trẻ em, đạt tỷ lệ 66,2%, trong đó có 1.637.266 trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đạt tỷ lệ 99,6%. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt 99,9%. Tỷ lệ trẻ em mẫu giáo được học 2 buổi/ngày đạt 99%.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới đây của giáo dục mầm non là thực hiện tốt đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, tuyển dụng đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ, đảm bảo các điều kiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở đối với công tác đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Thứ trưởng GD-ĐT Ngô Thị Minh cho biết, tới đây, Vụ Giáo dục mầm non sẽ chủ trì, phối hợp các bộ ngành, các đơn vị, xây dựng trình Chính phủ Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi. Các địa phương xây dựng kế hoạch, xác định giải pháp và lộ trình triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi vững chắc, bảo đảm chất lượng, tính khả thi.

Nguồn: HOA LÊ/nhandan.com.vn