Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30/7/2020 17:45   203
Ngày 30/7, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về vai trò, vị trí của gia đình, công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình đã có những chuyển biến tích cực.

Cùng với nhiều hoạt động của ngành Văn hóa và Thể thao, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn và tổ chức các chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ chính sách cho các gia đình người có công với cách mạng, đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi. Ngành Y tế có những chương trình đặc biệt như: phẫu thuật, chỉnh hình miễn phí cho trẻ em nghèo,  chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi", hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình....  

Ngoài ra,  các đoàn thể xã hội cũng rất quan tâm tới công tác gia đình như: Hội LHPN Việt Nam tỉnh thực hiện vận động "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, dự án "Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc", " Góc tư vấn giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân", Đoàn thanh niên triển khai xây dựng mô hình gia đình trẻ tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh tuyên truyền cho nam, nữ thanh niên trong tuổi kết hôn về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình... 

Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã hoàn thành ở mức đạt và vượt, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch,  5 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm từ 12,39% trong năm 2010 xuống còn 2,57% vào cuối năm 2019 theo tiêu chí đa chiều. 

Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" năm sau cao hơn năm trước. Năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,38%, đến năm 2019, tỷ lệ này đã là 88,97%. Tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa,  con người Ninh Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển... 

Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

nguồn: Đào Hằng-Minh Quang/baoninhbinh.org.vn