Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Bộ Quốc phòng tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

15/3/2019 08:52   341
Sáng 14-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP, KQS) 1994-2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thượng tướng Lê Chiêm. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các địa phương… tại các điểm cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (QUTW, BQP), Thượng tướng Phan Văn Giang, báo cáo tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ CTQP, KQS. Báo cáo nêu rõ: Qua 24 năm thực hiện pháp lệnh với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương công tác quản lý, bảo vệ CTQP, KQS đạt được một số kết quả quan trọng. Nhận thức của các tổ chức, của lãnh đạo các cấp, của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP, KQS từng bước được nâng lên; phát huy tốt vai trò của cơ quan tham mưu các cấp, các ngành, trong thực hiện pháp lệnh, đặc biệt là vai trò của cơ quan quân sự. Hệ thống CTQP, KQS được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT), bảo đảm tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc.

Tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ kết quả trong tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh, chỉ ra một số mặt hạn chế, bất cấp trong xây dựng cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề xuất một số kinh nghiệm thực tiễn làm cơ sở cho triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong những năm tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những thành tựu quan trọng vệ thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ CTQP, KQS mà Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân binh chủng, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, các tỉnh, thành phố đã đạt được trong suốt 24 năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ CTQP, KQS trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng xây dựng các KVPT tỉnh, thành phố vững chắc, toàn diện; chủ động xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các đề án, phương án tác chiến, phương án bảo đảm mọi mặt cho KVPT; chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra; cần tập trung nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống CTQP, KQS nói chung và hệ thống công trình phòng thủ nói riêng theo phương án tác chiến. Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng tinh thần tự giác chấp hành và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi xâm hại CTQP, KQS.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết luận hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Quốc phòng tập trung chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống CTQP, KQS. Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu xây dựng Luật về bảo vệ CTQP, KQS thay cho pháp lệnh, nhất là khi Pháp lệnh đã ra đời gần ¼ thế kỷ.  Bộ Quốc phòng phải luôn chỉ đạo các quân khu, đơn vị liên quan kịp thời điều chỉnh thế bố trí lực lượng trên các hướng, địa bàn chiến lược, nhằm không ngừng nâng cao khả năng phòng thủ đất nước; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng KVPT vững chắc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc tổng kết, đánh giá tình hình; tập trung nghiên cứu, báo cáo, đề xuất về huy động các nguồn lực, trong đó có việc bố trí phù hợp nguồn vốn đầu tư công và chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước các cấp phục vụ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ hệ thống công trình phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, xác định rõ trong thời gian tới bảo vệ CTQP, KQS tiếp tục là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tầm chiến lược đối với việc thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của mọi cấp, mọi ngành để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác bảo vệ CTQP, CTQP, KQS, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước trong tình hình mới. Do đó, các bộ, ngành, địa phương và đơn vị cần khảo sát để nắm chắc, đánh giá đúng, quản lý chặt chẽ các CTQP, KQS phục vụ cho quốc phòng trong từng lĩnh vực, từng ngành và từng địa phương; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về các giải pháp huy động các ban, bộ, ngành và địa phương tham gia bảo vệ CTQP, KQS, nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, củng cố tiềm lực quốc phòng, chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho chiến tranh ngay từ thời bình; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ CTQP, KQS, góp phần thực hiện thành công đường lối, chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng; xây dựng KVPT vững chắc. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trao đổi cùng các đại biểu bên lề hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, các địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bảo vệ CTQP, KQS được Chính phủ giao; triển khai toàn diện các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ CTQP, KQS và hệ thống văn bản pháp luật có liên quan. Bộ Tổng tham mưu chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Bảo vệ CTQP, KQS và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết những vấn đề bất cập chưa được quy định cụ thể, rõ ràng, luật hóa những vấn đề đã được kiểm chứng qua thực tiễn, thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, vừa bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn trước mắt vừa có tính dự báo phát triển trong tương lai gần.

Nguồn: qdnd.vn