Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Lan tỏa tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ

19/1/2021 09:28   129
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2- 2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, từ ngày 18 đến 24-1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm mang tên "Đảng ta thật là vĩ đại".

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2_3333-1610971370753.jpg
 Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
Gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII và Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong khu trưng bày cùng tên. 
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Trung tâm là triển lãm ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu qua từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Các tư liệu, hiện vật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Cùng với đó, triển lãm tổ chức nhiều khu trưng bày theo chủ đề riêng, như: "Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh"…
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Nghị quyết và thẻ đoàn viên của các Anh hùng liệt sĩ: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi và Lê Đình Chinh tại khu trưng bày "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh".
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Khách tham quan các ấn phẩm tại khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
 Hình ảnh một số thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lan tỏa niềm tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ -0
Sinh viên trường Đại học Bách khoa tham quan triển lãm. 

 

nguồn: DUY LINH/nhandan.org.vn